เกี่ยวกับเรา


บริษัท เดมเทค จำกัด  (Themtech Co., Ltd.)
 
        ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยเริ่มจากการผลิตเครื่องป้องกันโหลดจากไฟตก-ไฟเกิน และเครื่องตั้งเวลาแบบง่าย 
          จำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทร้านค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง จึงเริ่มร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำเพื่อค้นคว้าและวิจัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าได้อุดหนุนสินค้าที่ผลิตจากฝีมือคนไทยที่มีราคาย่อมเยา และนอกจากนี้ทางบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องมือวัด เครื่องควบคุม และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศอีกด้วย 
          โดยทางบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 180 คน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 12 แผนก คือ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชีและการเงิน แผนกจัดซื้อ แผนกออกแบบวิจัยและพัฒนา แผนกผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผนกผลิตสินค้าสั่งทำ แผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด แผนกคลังวัตถุดิบ แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป แผนกขาย แผนกจัดส่ง และแผนกบริการหลังการขาย และในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้เปิดสาขา "ชลบุรี" เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแถบภาคตะวันออก ที่ถือได้ว่าเป็นโซนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศอีกด้วย
          ปัจจุบันบริษัท ฯ มีสินค้าที่ทางบริษัทฯ ผลิตขึ้นเองมากกว่า 50 รายการ อาทิ
 
 
 
 
 
- อุปกรณ์ป้องกันโหลดและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันเนื่องจากไฟตก-ไฟเกิน และเฟสไม่สมดุล
- อุปกรณ์ป้องกันโหลดมอเตอร์เสียหาย
- อุปกรณ์ป้องกันปั๊มน้ำมันเดินตัวเปล่าอันเนื่องมาจากน้ำหมด
- อุปกรณ์ป้องกันโหลดจากกระแสไฟฟ้าที่สูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
- อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ
- เครื่องแสดงค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า
- เครื่องนับจำนวน
- เครื่องตั้งเวลา
- นาฬิกาตั้งเวลารายวันและรายสัปดาห์
- เครื่องสร้างสัญญาณต่าง ๆ
- ฮีตเตอร์แท่ง, ฮีตเตอร์รัดท่อ, ฮีตเตอร์แผ่นและฮีตเตอร์อินฟราเรด
- เทอร์โมคัปเปิล, พีทีร้อย
- ลูกลอยวัดระดับน้ำ
- พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล
- เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า
- เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400