เกี่ยวกับเรา


บริษัท เดมเทค จำกัด  (Themtech Co., Ltd.)

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการผลิตเครื่องป้องกันโหลดจากไฟตก-ไฟเกิน และเครื่องตั้งเวลาแบบง่าย จำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจึงเริ่มร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำเพื่อค้นคว้าและวิจัยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าได้อุดหนุนสินค้าที่ผลิตจากฝีมือคนไทยที่มีราคาย่อมเยา และนอกจากนี้ทางบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัด เครื่องควบคุมและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าคุณภาพจากต่างประเทศอีกด้วย 
     โดยทางบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 180 คน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกเป็น 12 แผนก คือ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกบัญชีและการเงิน แผนกจัดซื้อ แผนกออกแบบวิจัยและพัฒนา แผนกผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แผนกผลิตสินค้าสั่งทำ แผนกสอบเทียบเครื่องมือวัด แผนกคลังวัตถุดิบ แผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป แผนกขาย แผนกจัดส่งและแผนกบริการหลังการขาย และในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้เปิดสาขา "ชลบุรี" เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแถบภาคตะวันออก ที่ถือได้ว่าเป็นโซนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศอีกด้วย
     ปัจจุบันบริษัท ฯ มีสินค้าที่ทางบริษัทฯ ผลิตขึ้นเองมากกว่า 50 รายการ อาทิ อุปกรณ์ป้องกันโหลดและอุปกรณ์ต่าง ๆ อันเนื่องจากไฟตก-ไฟเกินและเฟสไม่สมดุล, อุปกรณ์ป้องกันโหลดมอเตอร์เสียหาย, อุปกรณ์ป้องกันปั๊มน้ำมันเดินตัวเปล่าอันเนื่องมาจากน้ำหมด, อุปกรณ์ป้องกันโหลดจากกระแสไฟฟ้าที่สูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้, อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำ, เครื่องแสดงค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้า, เครื่องนับจำนวน, เครื่องตั้งเวลา, นาฬิกาตั้งเวลารายวันและรายสัปดาห์, เครื่องสร้างสัญญาณต่าง ๆ, ฮีตเตอร์แท่ง, ฮีตเตอร์รัดท่อ, ฮีตเตอร์แผ่น, ฮีตเตอร์อินฟราเรด, เทอร์โมคัปเปิล, พีทีร้อย, ลูกลอยวัดระดับน้ำ, พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล, เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้า, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400