สินค้ามาใหม่


Quha Kajo Button Brand Quha oy

Light eyeglass clip Brand Quha oy

Head band Brand Quha oy

Head Mount Kit Brand Quha oy

Armon Elemento เครื่องช่วยพยุงแขนสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง Brand Armon

TurnAid อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง Brand TurnAid

BikeAround Screen จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

BikeAround jDome จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

Aerolet Toilet lift อุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Brand ECONOMIC HOLLAND B.V.

CC11 : Single phase AC current source Brand CALMET

Quha Zono Brand Quha

SI8-C1 NPN NO H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

SI8-C1 NPN NC H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

SI8-C1 PNP NO H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

650 Series : 1/16 Din Process Controller Brand GEFRAN

450 Series : Configurable Controller Brand GEFRAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400