สินค้า CVS2 Series : Color Vision Sensor Brand OPTEX-FA

Home / CVS2 Series : Color Vision Sensor Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : CVS2 Series

CVS2 Series : Color Vision Sensor Brand OPTEX-FA

Color Image / Vision Sensor,Color Vision Sensor ใช้ในการตรวจจับ คัดแยกชิ้นงาน โดยการจับแยกสีและลักษณะหรือรูปร่าง

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

• ใช้ในการตรวจจับ คัดแยกชิ้นงาน โดยการจับแยกสีและลักษณะหรือรูปร่างของสี • สามารถติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้ • Switchable ถึง 8 Banks สามารถเลือก Syncronization และ Teaching จากภายนอกได้ • ความไวที่ดีขึ้นโดยฟังก์ชั่น Masking

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• ใช้ในการตรวจจับ คัดแยกชิ้นงาน โดยการจับแยกสีและลักษณะหรือรูปร่างของสี
• สามารถติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้
• Switchable ถึง 8 Banks สามารถเลือก Syncronization และ Teaching จากภายนอกได้
• ความไวที่ดีขึ้นโดยฟังก์ชั่น Masking

 

SPECIFICATIONS


DIMENSIONS


CIRCUIT DIAGRAM
sensor,sensors,color,image,photo sensor,photoelectric sensor


APPLICATION
sensor,sensors


DOWNLOAD
Data Sheet : CVS2-Series

Knowledge

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Product

Combo Glucometer (CoG)- Diabetes Self-Management Has Never Been Easier

CENTER 340 : Temperature Humidity Recorder Brand CENTER

1000/1001/1101 : Configurable Controllers Brand GEFRAN

DP-88 : CT แบบ Split Core (แกนแยก) Brand ANA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400