สินค้า 11000+Press Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

Home / 11000+Press Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

รหัสสินค้า : 11000+Press Series

11000+Press Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : SMARTSCAN

แบรนด์ : SMARTSCANDescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     1000 Plus light curtains comply with European and International Safety. Standards BS EN 61496-1 and BS IEC 61496-2 Type 2. They are normally used where the risk assessment for the safety related parts of the control system, as indicated in EN 62061, EN13849, (EN954-1), determines a requirement up to and including SIL2, PL d, (Category 3) control equipment.

 

SPECIFICATIONS
CIRCUIT DIAGRAM


DOWNLOAD
Data Sheet : 1000+press Series

Knowledge

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

UK 4/2 476 232 : Cross Connection Brand KLEMSAN

IM-081-D : Mini Socket Type K Brand LABFACILITY

UK 6/3 476 243 : Cross Connection Brand KLEMSAN

CENTER 315 : Compact Size Humidity Temperature Meter Brand CENTER

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400