About Us

บริษัท เดมเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยนำเข้าสินค้าหลายหลายยี่ห้อชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ: TOHO, OPTEX, AECO,  WESTEC, IBOCO, CAMYORK, TUNA, OPKON, B-METER, ECOFIT, COMMONWEALTH, UNITRONIC, ANA, TRAFAG, LABFACILITY, CENTER, CELDUC, GEFRAN, KLEMSAN, CABUR, SMART SCAN เป็นต้น  

Themtech Company Limited was established on 27 April 1999 withregistered capital 20,000,000 million baht. We are importer and distributor of measure instrument in one stop service from leading manufacturer such as  TOHO, OPTEX, AECO,  WESTEC, IBOCO, CAMYORK, TUNA, OPKON, B-METER, ECOFIT, COMMONWEALTH, UNITRONIC, ANA, TRAFAG, LABFACILITY, CENTER, CELDUC, GEFRAN, KLEMSAN, CABUR, SMART SCAN etc.

โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller), เครื่องวัดและแสดงผลค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (Power Meter, Multi-Meter), เครื่องแสดงผลแบบดิจิตอล (Digital Indicator), เครื่องบันทึกค่าอุณหภูมิและสัญญาณทางไฟฟ้า (Recorder), โหลดเซลล์ (Load Cell), เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยลำแสง (Photoelectric Sensor), เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบอโลหะและโลหะ (Proximity Switch),  เซ็นเซอร์วัดระยะ (Linear Scales), พัดลมระบายความร้อนในตู้คอนโทรล (Fans, Blower, Axail Fans), เซ็นเซอร์วัดแรงดันและแปลงสัญญาณ (Pressure Transmitter), เทอร์มินอล (Terminal Block), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ (Connector), เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ (PLC) เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Our import product such as Temperature Controller, Power Meter, Multi-Meter, Digital Indicator, Recorder, Load Cell, Photoelectric Sensor, Pressure Transmitter, Terminal Block, Connector, PLC (Programmable Logic Controller) etc. to distribute to our customers in field of trading and industrial manufacture around the country.

ความพร้อมของทางบริษัทฯ

บริษัท เดมเทด จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมโดยปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนก และทีมงานที่ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนี้
1. แผนกวิศวกรขาย : ทางเรามีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษา
ลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นกันเอง
2. แผนกบริการหลังการขาย : ทางเรามีทีมงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ด้วยช่างผู้ชำนาญงาน โดย
อะไหล่ทุกชิ้นมาจากประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยทีมช่างและวิศวกรหลังการขายได้รับการถ่ายทอดความรู้
ในการซ่อมจากผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ทำให้เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการงานซ่อมและงานติดตั้งเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงมีทีมวิศวกรหลังการขายที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกสถานที่
3. แผนกคลังสินค้า : ทางเรามีระบบการวางแผนจัดการสินค้าจำนวน Stock ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ
4. แผนกจัดส่ง : ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเส้นทาง บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซด์ (กรงเทพฯ) และรถยนต์ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
5. แผนกทรัพยากรบุคคล : มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและเสนอแนะนโยบายใหม่ ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับ
งานด้านบุคลากรให้เกิดความเหมาะสมและนำมาปรับใช้ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน
6. แผนกบัญชีและการเงิน
7. แผนกจัดซื้อ

 

Our Readiness

Themtech company limited operate business about distribute product and service industrial duty and we have staff teams helps our company to the goal.

1. Sales Engineer Department: We have professional sales engineer team which has knowledge. They are stand by to fix and solve the problem of customers in the whole country.

2. After Service Department: Our service team have experience and quality by the product parts from the original manufacturer that we are authorize to be distributor and service with the after service engineer and technician who has trained from manufacturer directly to ready recommend, maintain and installation works in your industry.

3. Warehouse Department: We have stock plan to sufficiency the demand of customers all the country.

4. Messenger Department: We have a team that specializes in routes. Delivery service by motorcycle (Krung Thep Maha Nakhon) and car (Krung Thep Maha Nakhon and perimeter).

5. Human Resources Department: They has responsibility to define and present new policyor adjust the policy proper and apply to make the employees has more efficiency.

6. Finance and Accounting Department

7. Purchasing Department

พันธกิจ
     1. จำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพ, ความปลอดภัยและหลากหลาย มีความทันสมัย
     2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า
     3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
     4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม

 

 

Visitors: 25,634