CVS-4,Brand: OPTEX-FA : Color Image / Vision Sensor,Color Vision Sensor All in one OCR sensor,Easy setup and High performance

รหัสสินค้า : CVS-4

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด


คุณสมบัติ Vision Sensor ยี่ห้อ OPTEX-FA

• All in one OCR sensor

• Easy setup and High performance

• Built-in Calendar

• สามารถติดต่อสื่อสารคอมพิวเตอร์ได้

• Switchable ถึง 16 Banks , Syncronization และ Teaching จากภายนอกได้

• ความสว่างของไฟ LED ภายในสามารถปรับ

• สามารถบันทึกภาพ No Good ได้ขึ้นถึง 95 ภาพ

• การจดจำตัวอักษรและนับตัวอักษรที่เป็นไปได้ในเวลา

• Switchable ถึง 16 Banks สามารถ synchronization และ teaching ภายนอก


ข้อมูลทางเทคนิค

Color Image,Vision Sensor,Color Vision Sensor,color image,laser sensor,image sensor,CVS4


ขนาดและมิติ

Color Image,Vision Sensor,Color Vision Sensor,color image,laser sensor,image sensor,CVS4


การต่อใช้งาน

Color Image,Vision Sensor,Color Vision Sensor,color image,laser sensor,image sensor,CVS4

Visitors: 30,069